19 Kasım 2013 Salı

Erkeklerin kabusu kasık fıtığı

Kasık fıtığı genellikle erkek hastalığı olarak tabir edilmektedir. Bunun sebebi her iki kasık bölgesinde, karın içinden dışarıya doğru kasık kanalının uzanmasıdır. Vuvut içerisinde her hangi bir baskı olduğunda, erkeklerde huni şeklinde bulunan ve geniş olan kasık kanalından, organlar dışarıya doğru baskı yapabilmektedir. Erkeklerin bayanlara nazaran daha ağır işlerde çalıştıklarını da unutmamak gerekir.

Bayanlardaki kasık fıtığının görülme şekli daha farklıdır ve aciliyet gerektirebilir. Kadınlardaki fıtığa femorel fıtık denmektedir ve teşhisi daha zordur. Bu tip kasık fıtıkları bacağa giden damarlara baskı yapabilmektedir. Bunun sonucu hayati tehlike oluşmaktadır. Bu tip durumlarda acilen doktora başvurulmalıdır.

Kasık fıtığı ameliyatı ve sonrası

Kasık Fıtğı Nedir Tedavisi İyileşme Süreci Belirtileri
Ayrıntılar :
Karın duvarı fıtık bölgeleri.Karın duvarının her bölgesinde fıtık görülebilir. Ancak, en sık rastlanan fıtık tipi (tüm fıtıkların % 70-80’i) Kasık Fıtığı (inguinal herni)’dır.

(Hastanın solunda fıtık kanalına, sağında ise bu kanaldan çıkan barsaklara dikkat ediniz.)Femoral herni de Kasık Fıtığı ‘na yakın bir anatomide ortaya çıkan bir hastalıktır ve yeri uyluğun üst kısmıdır.
(Hastanın solunda fıtık kanalına, sağında ise bu kanaldan çıkan barsaklara dikkat ediniz.)

Femoral herni de Kasık Fıtığı ‘na yakın bir anatomide ortaya çıkan bir hastalıktır ve yeri uyluğun üst kısmıdır.

Fıtık, karın duvarındaki zayıf bir noktadan karın içinde bulunan organ ya da dokuların karın duvarı dışına doğru bir şişlik oluşturmasıdır.Eğer bu fıtık kasık bölgesinde oluşursa bunlara KASIK FITIĞI adını veriyoruz.

Kasık fıtıkları her yaşta ortaya çıkabilir.Doğuştan da olabilir.Bu durumda doğumdan hemen önce veya doğumu takiben kısa bir süre içinde kapanması gereken kasık kanalının açık kalması ve buradan fıtık gelişmesi söz konusudur.Kasık fıtıkları her iki cinste de görülmesine rağmen erkeklerde daha fazla görülür.Kasık fıtıklarının tipleri olmakla birlikte bu konu daha çok cerrahları ilgilendirdiği için burada çok detaya girilmeyecektir.İndirekt fıtıklar gençlerde,direkt fıtıklar yaşlılarda ve femoral fıtıklar ise kadınlarda daha fazla görülürler.

Fıtık Neden Olur?

Kasık fıtığı neden ortaya çıkar?Fıtık oluşabilmesi için şahısta fıtık oluşmasına zemin hazırlayan bir alt yapı olması gerekir.Fıtığın görüldüğü bölgeler zaten her insanda doğuştan nispeten zayıf bölgelerdir ki insan cinsinde bu bölgelerde fıtık oluşması için bir eğilim vardır.Bazı insanların bağ dokuları zayıftır.Dokularının sağlamlığını sağlayan bazı doku elemanları eksiktir.İşte bu insanlarda fıtığın oluşmasını kolaylaştıran bazı hastalıklar ve durumlar da var ise fıtık oluşmaya başlar.Kabaca belirtmek gerekirse karın içi basıncının artışına yol açan her hastalık ve durum fıtık oluşumuna yardım eder.Bunlardan bazıları yaşlılık,müzmin eritici hastalıklar(Kanser,şeker hastalığı,siroz vb),şişmanlık ya da aşırı zayıflık,öksürükle giden solunum sistemi hastalıkları(Müzmin bronşit),kabızlıkla seyreden barsak hastalıkları(Kolit vb),zor idrar etmeye neden olan alt idrar yolu hastalıkları(Prostat büyümesi),ağır yük kaldrmayı gerektiren bir işte çalışma dır.

Belirtiler:

Kasık fıtıkları kasık bölgesinde ortaya çıkıp kaybolan şişlik tarzında kendini belli eder.Ağrı da yapabilir ancak kasık bölgesinde her ağrıyı fıtığa bağlamak yanlıştır.Kasık bölgesinde ağrıya neden olan birçok hastalıklar vardır.Fıtıklar ancak çok büyüdüklerinde ve karın içine gidemediklarinde ağrıya neden olurlar ki ağrı fıtık kesesi içine giren organ ya da dokuların sıkışması nedeniyle ortaya çıkar.

Kasık Fıtığı Tedavisi:

Kasık fıtıklarının tedavisi cerrahidir.Fıtığın ilaçla tedavisi yoktur.Ameliyat edilmeyen fıtıklar giderek büyürler ve boğulma gibi daha büyük ve tedaviyi zorlaştıran sorunlara yol açarlar.Bu nedenle hangi tip fıtık olursa olsun ve hangi yaşta görülürse görülsün fıtık en kısa sürede ameliyat edilerek tedavi edilmelidir.

Fıtık ameliyatları genel veya lokal anestezi altında yapılabilir.Bugün önerilen lokal anestezi altında yapılmasıdır.Hangi tip anestezinin uygulanacağı konusunda hastanın da tercihi göz önünde bulundurulmaktadır.

Ameliyat için özel bir hazırlık gerekmez,hastanın 4-5 saat süreyle aç kalması yeterlidir.Ameliyat öncesi yapılması gereken tetkiklerin tamamlanmasını takiben hastalar ameliyata alınırlar.Fıtık ameliyatlarında uygulanan teknikler çok çeşitlidir.Ameliyat açık ya da laparoskopik tekniklerle mümkündür.Daha önceleri kasıktaki zayıf bölge hastaların kendi vücut yapı ve dokuları kullanılarak tamir ediliyordu ancak 90 yılların başından itibaren fıtık tamirlerinde yama kullanılmaya başlanmıştır ve bu sayede daha önce %25 lere varan nüks ihtimali %1 lerin altına indirilmiş durumdadır.Fıtık ameliyatlarından sonra fıtık tekrar oluşabilir ancak görüldüğü gibi bu ihtimal yama kullanılmaya başlandıktan sonra en aza inmiş durumdadır.Kullanılan yamalar polipropilen adı verilen yapay bir maddeden üretilmektedirler.Yamalar başka yapay maddelerden(mersilen,polyester vb) de üretilebilmektedir ancak en çok kullanılanları propilenden yapılmış olanlarıdırlar.Yamalar vücut tarafından kolaylıkla kabul edilirler ve çoğu kez bir yan etkiye neden olmazlar.Enfeksiyona da yol açmazlar.Ameliyat sırasında yama zayıf olan bölgeye yani kasık kanalına yerleştirilir ve ipliklerle tespit edilir.Vücudumuz birçok delik ihtiva eden bu yamanın deliklerini yeni doku ile doldurur ve sonuçta kasıkta sağlam bir destekleyici tabaka oluşması gerçekleşir.Yamalı onarımlarda nüks oranlarının düşük olması yanı sıra hastalar süratle iyileşirler ve kısa sürede iş güçlerine dönerler.Ameliyat sonu ağrıları çok az olur.Fıtık ameliyatı geçiren halter sporcuları ameliyattan 3 ay sonra halter kaldırabilmektedirler.Bu ameliyat lokal anestezi altında yapıldığı takdirde hastalar ameliyattan 3-4 saat sonra evlerine gönderilebilirler.Lichtenstein adı verilen bu ameliyat tekniği Amerika Birleşik Devletlerinde kasık fıtığı hastalarının % 90 ında uygulanmakta olan tekniktir.Cilt dikişleri gizli dikiş tekniği ile konduğundan hastalar 2 gün sonra banyo yapabilirler. Laparoskopik yöntemle fıtık ameliyatları pahalı olduğundan yaygın olarak yapılmamaktadır.Laparoskopik teknik sonuçları ve hastaya sağladığı konfor itibariyle de açık teknikten çok üstün değildir.

Yama Örnekleri

Ameliyat sonu dönemde hastaların dikkat etmesi gereken bir durum yoktur.Normal beslenirler ve tedbir olarak 1-2 ay kadar çok ağır yük kaldırmamaları tavsiye edilir.1 ay sonra hafif sporlara başlayabilirler.Hastalar 1 hafta sonra normal günlük aktivitelerine dönmelidirler.

Çocuklarda kasık fıtıklarının tedavisi yine ameliyatla olmakla birlikte kullanılan cerrahi yöntem erişkinlerdekinden farklıdır.Çocuklarda sadece fıtık kesesi bağlanır ve yama konmadan ya da tamir yapılmadan ameliyat sonlandırılır.

Göbek fıtığını yakından tanıyalım

 Göbek Fıtığı Nedir:

Göbek fıtıkları göbek çukuru içinden veya hemen yakınından çıkar ve bir fındık büyüklüğünden-portakal büyüklüğüne kadar değişik boyutlarda olabilir. Göbek fıtıkları kadınlarda daha sık görülür ve en sık hamilelik sırasında hasta tarafından fark edilir. Normalde içeri doğru olması gereken göbek çukuru, dışarı doğru bombeleşmiştir. Hamilelik bitiminde bazı kişilerde göbek fıtığı kaybolabilir. Gebeliğin sonlanmasına rağmen fıtık devam ediyorsa, tedavisi gerekir.

Göbek fıtığının olumsuz sonuçları

Göbek Fıtığı Belirtileri Nelerdir,
Göbek Fıtığı nedir neden olur,
Göbek Fıtığının nedenleri
Göbek Fıtığı Belirtileri
Göbek fıtığı, göbek deliğinin yakınlarında dokuda yumuşak bir şişlik şeklinde oluşur.
Bu şişliğin boyutu göbek fıtığı belirtisi olması için için 1 ile 4 cm arasında değişir.
Bebeklerde göbek deliği fıtığından oluşan şişliği fark etmek zordur.Göbekteki bu şişliği sadece bebeğinizin öksürdüğü, ağladığı veya kasıldığı (zorlandığı) zaman görülebilir. Çocuğunuzun göbeğinde ki şişlik yatınca veya ayaktayken görülmeyebilir.
Çocuklarda göbek deliği fıtığı genelde acı vermez.
Yetişkin kişilerde göbek deliği fıtıkları karında rahatsızlık verir ve farkedilmesi durumunda tedaviye başvurulması önerilir.

Göbek fıtığı belirtileri nelerdir?
Göbek fıtığı, Göbek halkasının olduğu yerde devamlı bir şişlik ile göze çarpabilir.
Bu şişlik yatmayla kaybolmayabilir, yukarıdan bastırmaylada bu şişlik içeri girmeyebilir.
Eğer göbekte ki bu şişlik ağrılıysa, o zaman burada göbek halkasının içine karın içi yağları yada bağırsaklar girdi.
Orada da sıkıştı anlamını taşıyan, göbek fıtığının boğulması belirtisi söz konusu olabilir.
Yada hastalar ayakta durduğunda göbekteki şişliğin, yattıklarında göbekte bulunan şişliğin kaybolduğunu söyleyebilirler.
Buna da geriye gidebilen fıtık diyoruz.
Yeni doğan bebeklerde göbek halkasında bir şişlik olabilir ve anneleri göbekte ki şişliği farkedebilirler.
Zamanla bu şişlik kaybolabilir.Bu bir göbek fıtığı belirtisi olmasına rağmen, anneler endişelenmesin 4-5 yaşına kadar göbekteki şişlik kaybolabilir.
O yaşlardan sonra tedavi gerekir.
Kilolu insanlarda karın yağından dolayı göbek halkası çukurda kalıp göbek fıtığını farketmeyebiliriz.
Bu durumlarda göbek fıtığı teşhisinde zorlanabiliriz.Bu yüzden kilolu hastaların muayene olması gerekir.
Muayene sırasında göbek fıtığı teşhisinde görüntüleme yöntemleri ile tesbit edilebilir.

Tedavi edilmeyen göbek fıtığı nelere yol açar

Göbek Fıtığı Ameliyatı Olmazsak Sorun Olur Mu
Göbek fıtığı ameliyatı olmazsak sorun olur mu konusu hakkında tedavi, belirti ve diğer bilgiler
Kasık fıtığı neden olur
Kasık fıtığı iki şekilde oluşur.

Göbek fıtığı tedavi edilmezse ne olur
Bütün fıtıklardaki prensip göbek fıtığı içinde geçerlidir, tespit edildiğinde mutlaka tedavi  edilmesi gerekiyor.

Göbek fıtığı neden olur
Göbek halkasını anlayabilmek için  şunu söylemek gerekir karının ön duvarındaki kas tabakaları yukarıdan aşağı inen düz kas tabakasıdır, yanlarda da eğik kaslar vardır.

Bağırsak düğümlenmesi neden olur?
Bağırsak tıkanıklığının nedenleri kabaca üçe ayrılır.

Excimer lazer ile göz ameliyatı olan hastanın iyileşme süreci nasıl olur
Lazer tedavisinin en önemli avantajlarından bir tanesi çok hızlı bir iyileşme süreci sağlamasıdır.

Tırnakta neden mantar olur
Tırnak mantarı el ve ayak tırnaklarında görülebilir ancak ayak tırnaklarında daha fazla görülmektedir.

Göbek fıtığı nasıl tedavi edilir
Göbek fıtığını tedavi şekli tektir.

Katarakt tedavisinde ameliyat ne zaman kaçınılmaz olur
Doğumsal kataraktlarda çocuğu en kısa sürede ameliyat etmek gerekir.

Dikişler 3 hafta kalsa bir zararı olur mu?
Oğlum apandisit ameliyatı geçirdi.

Kasık fıtığı nasıl teşhis edilir
Kasık fıtığı hastası doktora gelirken ya kasık bölgesindeki bir ağrıyla gelir yada kasık bölgesindeki bir şişlikle gelir.

Şeker düşüklüğü neden olur
Şeker düşüklüğü daha çok tip 2 diyabetin erken bulgusu olarak ortaya çıkabileceği gibi beynimizdeki hipofiz bezinin az çalışması, böbrek üstü bezlerinin az çalışması, tiroid bezinin az  çalışmasına bağlı olarakta ortaya çıkabilir.

Bypass ameliyatı hangi durumlarda yapılır
Bypass ameliyatı kalbindeki koroner damarları daralmış veya tıkanmış hastalarda yapılır.

Çocuklarda bağırsak düğümlenmesi neden olur?
Çocuklarda da bağırsak tıkanıklığı gelişebilir.

Kasık fıtığı nasıl tedavi edilir
Kasık fıtığını teşhis ettikten sonra tedavisi mutlaka ameliyattır.

Mide kanaması neden olur?
Mide kanaması denildiği zaman aslında geniş bir alan ifade edilir çünkü bu kanamalar sadece mideden değil yemek borusundan, onikiparmak bağırsağından da olabilir.

Reflü ameliyatından sonra iyileşme süreci nasıl olur?
Laparoskopik cerrahi tedavisi sonrası iyileşme süresi çok daha kısa ve konforlu olmaktadır.

Çocuklarda katarakt olur mu?
Çocuklarda katarakt doğumsal veya sonradan oluşabilir.

Göbek fıtığı kimlerde görülür
Göbek fıtığı yeni doğan döneminden itibaren azsa olsa görülebilir.

Basur tedavi edilmezse ne olur?
Basur tedavi edilmezse çok değişik neticelerle sonuçlanabilir.

Yakın görme sorunu (presbiyopi) neden olur
Presbiyobi yaşa bağlı yakını görememe problemidir.

Basur bağırsak kanserine neden olur mu?
Basur hastalığı bağırsak kanserine direk olarak neden olmaz çünkü basur hastalığı o bölgenin varisleridir.

Deviasyon ameliyatı nasıl yapılır?
Deviasyon ameliyatı lokal anestezi veya genel anestezi altında yapılır.

Başarılı bir katarakt ameliyatı için nasıl bir altyapı gerekir
Kişi başarılı bir katarakt ameliyatı geçirmek istiyorsa öncelikle doktorunu seçmelidir.

Kasık fıtığı kimlerde görülür
Kasık fıtığı genellikle erkeklerin hastalığı olarak bilinir .

Göbek fıtığı nedir
Karın ön duvarındaki göbek bölgesinin göbek deliği denilen bir açıklığı vardır, yeni doğanlarda bu halka daha iyi fark edilir.

Kasık fıtığı ameliyatından sonra nelere dikkat etmeli
Günümüzde kasık fıtıkları daha küçük yaralarla yapılmaktadır, tabakalar birbirlerine çok uygun şekilde yaklaştırılmaktadır ve kullanılan malzemeler vücudun en az reaksiyon verdikleri malzemelerdir hatta hiç reaksiyon vermedikleri malzemelerdir, anestezi daha hafif hale gelmiştir.

Kasık fıtığı ameliyattan sonra tekrarlar mı?
Fıtık ameliyatından sonra nüks olmaz demek mümkün değildir fakat günümüzde gelişen yöntemlerle fıtığın tekrarlama oranı neredeyse sıfıra yaklaşmıştır.

Kasık fıtığından korunmak için neler yapmalı
Fiziksel olarak karın içi basıncını arttıran nedenlerden kaçınılmalıdır.

Bypass ameliyatı nasıl yapılır
Bypass ameliyatı genel anestezi altında yapılan bir ameliyattır.

Göbek fıtığı teşhisi nasıl konur
Göbek fıtığının teşhisi için hastanın muayene edilmesi gerekiyor.

Excimer lazer ile göz ameliyatı nasıl gerçekleşiyor
Hasta önce çok detaylı bir şekilde muayene edilir.

Apandisit ameliyatı nasıl yapılır
Apandisit ameliyatı olacak bir hastanın kan sayımı yapılır, akciğer filmi, gerekirse çekilir yani ameliyat öncesi kişiye basit check up yapılır.

Vajinal kuruluk ne zaman sorun olarak kabul edilmeli
Vajinal kuruluk eğer kadın tarafından belirtiliyorsa sorun olarak kabul edilmelidir.

Hasta terleme ameliyatı sonrası nelere dikkat etmeli
Terleme operasyonu dediğimiz ets operasyonu geçiren bir hastamız operasyon sonrasında en önemli yapması gereken şey ellerindeki kuruluk için bol miktarda losyon kullanmayı öğrenmelidirler.

Sigarayı bıraktıktan sonra kilo almamak için neler yapılabilir?
Kilo sorunu nedeniyle uzmanlara başvuran kişilerin yüzde altmışı sigara kullanıcılarıdır.

Cep telefonları beyin tümörüne neden olur mu?
Bu ispat edilmiş bir şey değildir.

Kuru öksürük neden olur?
Kuru öksürüğün en önemli özelliği gürültülü  ve insanın canını yakan bir tablo olmasıdır.

İnme neden olur
İnmenin % 80 nedeni beyinin o kısmına atar damar kanalıyla gelen ufacık bir pıhtı nedeniyle olur yani bölgenin tıkanması inmenin ortaya çıkmasına neden olur.

Basur ameliyatı nasıl yapılır?
Basur ameliyatlarının yapılmasının bir kaç çeşidi vardır.

Apandisit ameliyatı açık mı kapalı mı olmalı?
Apendektomi işlemi  klasik yöntemle yapılan ameliyatta yani açık ameliyatta karının ön duvarı açılır  açılın 2- 2.

Bypass ameliyatı nedir
Bypass tanım olarak köprüleme demektir.

Terleme hangi durumlarda sorun kabul edilmeli
Tereme kişinin sosyal hayatını ve iş hayatını etkiliyorsa ve kişiye rahatsızlık veriyorsa sorun kabul edilebilir ve terleme tedavi yöntemleriyle ortadan kaldırılabilir.

Bypass ameliyatı sonrasında oluşan ritim bozukluğu ve böbrek yetmezliği
Merhabalar, Bundan 10 gün önce eniştem bypass ameliyatı oldu.

Deviasyon ameliyatı hangi durumlarda yapılmalıdır?
Burun deviasyonu eğer nefes alma zorluğuna yol açıyorsa, kişinin günlük yaşamını etkileyecek boyuttaysa, orta kulak enfeksiyonuna yol açacak boyuttaysa, sürekli ağzı açık uyumaya bağlı horlama, burun tıkanıklığı, sabah uyanıldığında boğazda kuruluk varsa deviasyon ameliyatı yapılmalıdır.

Deviasyon ameliyatı sonrası kemik büyümesi tekrarlayabilir mi?
Burun deviasyonu kemik ve kıkırdak duvarın eğriliğine verilen adtır.

Ağız kuruluğu neden olur?
Günlük hayatımızda tükürük miktarımızın azalmasına neden olan yani ağız kuruluğuna neden olan bir çok faktör vardır.

İşitme cihazı kullanan kişinin kulağında ilerleme olur mu?
Ben işitme cihazı kullanıyorum.

Göz tembelliği neden olur
Göz tembelliğinin en sık karşımıza çıkan nedenlerinden bir tanesi kırma kusurudur.

Anemi tedavi edilmezse ne olur?
Uzun süredir anemi hastasıyım.

Hangi tür ilaçlar kabızlığa neden olur?
En başta antidepresanlar kabızlığa neden olur.

Göbek fıtığı en çok hangi yaş grubunda görülüyor


Göbek fıtığı kimlerde görülür?
Göbek fıtığı yeni doğan bebeklerde görülebildiği gibi, yetişkinlerde kadınlarda erkeklere nazaran daha çok görülür. Bunun yanında yaşlılarda, gençlere ve orta yaşlılara nazaran daha sık görülür, göbek fıtığının en çok görüldüğü durumlar ise kadınlar gebelik dönemleridir.

Göbek fıtığı hakkında bilmeniz gerekenler

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Murat Kalaycı, göbek fıtıkları ameliyatlarında geliştirilen yeni yamalar sayesinde hastalığın tekrarlama riskinin son derece azaldığını belirterek “Bu operasyonlarda daha küçük bir kesi yapıldığı için ameliyat daha kısa sürer, ameliyat sonrası ağrı daha azdır ve hasta da aynı gün taburcu edilebilir” diyor.
Göbek fıtığı nasıl bir hastalıktır?
Karın içi organ veya dokuların göbek deliğinden dışarı doğru çıkmasıdır. Fıtığın çıktığı açıklık, bebek anne karnındayken, anne ile arasındaki kan akışını sağlayan kordonun karın duvarına girdiği yerdir. Çok küçük, kişinin fark edemeyeceği boyutta olabileceği gibi, dev boyutlara da ulaşabilir.
Göbek fıtığı neden olur?
Göbek fıtıkları doğumsal veya sonradan oluşur. Kadınlarda daha sık görülür. Şişmanlık ve tekrarlayan gebelikler sıklıkla zemin hazırlar.
Göbek fıtığının tedavisi nasıldır?
Erişkinde tüm göbek fıtıklarının tedavisi cerrahi işlemdir. Teşhis konduğunda ihmal edilmeden ameliyat olunması gerekir. Çünkü fıtıklarda boğulma riski vardır. Fıtık boğulması, daha önce karın içine girip kaybolabilen fıtığın, içeri girmeyip, şiddetli ağrı oluşturması ile kendini belli eder. Eğer fıtık içine barsak girdiyse birkaç saat içinde ameliyat olunması gerekir ve acil ameliyatların riski her zaman planlanarak yapılan ameliyatlardan yüksektir.
Göbek fıtığı ameliyatının çeşitleri var mıdır?
Göbek fıtıkları açık veya kapalı yöntemle (laparoskopik) ameliyat edilebilir.
Açık yöntemde değişik cerrahi teknikler vardır. En kabul gören teknik yama kullanılarak yapılan fıtık tamirleridir. Yama ile onarılmayan göbek fıtıklarının zaman içinde yüksek oranlarda tekrarladığı görülmüştür.
Yama tekniği nasıl bir tekniktir?
Ameliyatta yamalar karındaki fıtığın olduğu bölgenin üzerine veya altına yani karın içine konulur. Karın içine konularak yapılan fıtık ameliyatlarında tekrar riski son derece düşüktür. Bu yöntemde yeni geliştirilmiş, özel dizayn edilmiş farklı bir yama çeşidi kullanılabilmektedir. Bu yamanın iki tarafı farklı materyal ile kaplıdır. Yama karın içine konur. Karın içiyle temas eden yüzeyin özel bir yapısı olduğundan barsaklara yapışmaz. Yama karın içinden konulduğu için tekrar neredeyse yok denecek kadar azdır. Çünkü karın içine konan yama karındaki küçük kesiden karın içine sokulup şemsiye gibi içerde açılarak yerleştirilir ve fıtık bölgesinin kenarlarından daha uzak alana kadar defekti kapatır. Bu yöntemde ameliyat yaklaşık 3 cm.’lik mini kesiden yapıldığı için ameliyat sonrası son derece az ağrı olmaktadır ve ameliyat süresi son derece kısadır. Cilt altı dokusu serbestleştirilmediği için cilt altında serum benzeri sıvı birikimi olmamaktadır.
Genel olarak ameliyat günü hastayı evine taburcu etme şansımız vardır. Hastalar kısa süre içinde normal yaşamlarına ve işlerine dönerler